If you can design one thing, you can design everything.


Massimo Vignelli

I agree …

Absolutely.

Dažkārt man jautā – ko tieši es daru, kāda ir mana specializācija, ko es varu.

Īsā atbilde slēpjas šajā citātā, kas izrauts no Massimo Vignelli grāmatas THE VIGNELLI CANON.

Es zinu, kā jāizskatās jebkurai lietai, lai tā varētu pildīt savu funkciju. Es varu nezināt, kā tā darbojas, bet es zinu, kā viņai būtu jāizskatās. To es varu izdomāt.

Tas, protams, nenozīmē, ka es pēc klienta pieprasījuma visīsākajā laikā, ātri un bez piepūles spētu uzzīmēt un telpiski izkārtot radioaparātu, piemēram. Man būtu krietni jānopūlas un jāiemācās miljons jaunu zināšanu, bet tas ir iespējams, kaut teorētiski.

Un, protams, es varu kļūdīties. Tā arī dažkārt notiek.