That’s all any of us are: amateurs.

We don’t live long enough to be anything else.


Charlie Chaplin

Jā. Šī būtu atbilde, ja kāds man teiktu, ka manā darbībā trūkst izteiktas profesionalitātes.

Es, tieši tāpat kā visi, arī esmu izdzīvojis to svārstību periodu, kad šaubos – vai tas, ko daru, ir pietiekoši labi, pietiekoši meistarīgi, pietiekoši profesionāli. Šis teikums daudz ko saliek pa savām vietām.

Es arī esmu tikai amatieris.